Ύδρευση

Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν διαχειρίζεται περίπου 95 χιλιόμετρα παλιού και νέου δικτύου ύδρευσης, 23 γεωτρήσεις, 8 αντλιοστάσια ύδρευσης και 20 πηγές.  Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. είχε και έχει σαν σκοπό την επέκταση και εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης για να καλύψει όλες τις ανάγκες υδροδότησης της περιοχής.

Παράλληλα με το καθημερινό της έργο η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν έχει ξεκινήσει διαδικασία  για την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας των διοικητικών τμημάτων της, με πιστοποίηση ISO 9001-2000, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Ύδρευση Ύδρευση Ύδρευση Ύδρευση
 Έργα Βελτίωσης
Πηγής Χαλασά
 Άποψη Πηγής
Μεγάλη Χειλιάς
 Υδρομάστευση Πηγής
Κοινοτικής Βρύσης
Μ. Ποτάμων
 Εσωτερική άποψη
Πηγής Κυνηγού