Έργα ύδρευσης

Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

Κάθε χρόνο η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. εκτελεί ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών έργων, άλλοτε μικρού μεγέθους τα οποία κατασκευάζει με ιδίους πόρους και με ίδια μέσα (μηχανήματα - εργατοτεχνικό προσωπικό) και άλλοτε μεγάλου μεγέθους που χρηματοδοτούνται από Κοινοτικά Προγράμματα και υλοποιούνται με εργολαβίες.  

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα πιο σημαντικά έργα που υλοποίησε η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν τα τελευταία χρόνια.

 

Έργα Ύδρευσης Έργα Ύδρευσης
Έργα Ύδρευσης Έργα Ύδρευσης 

Κατασκευή κεντρικού αγωγού ύδρευσης από τη δεξαμενή Δ9

Έργα Ύδρευσης

Τροποποίηση κεντρικού
προσαγωγού ύδρευσης στο Δράσι

Λόγω έλλειψης απαλλοτριώσεων, κρίθηκε επιβεβλημένη η τροποποίηση της χάραξης του παλαιού προσαγωγού του Δρασίου σε μήκος 250m. 

 

Κατασκευή νέων δεξαμενών υδροδότησης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού κατασκευάστηκαν νέες δεξαμενές στην περιοχή του Κανακάρη (Δ9), τις Πινές, τις Λίμνες, τον Κρούστα, το Καλό Χωριό και τον Άγιο Αντώνιο (Σέλλες).

 Έργα Ύδρευσης
 
Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων

Λόγω της παλαιότητας και των λειτουργικών προβλημάτων των υφιστάμενων γεωτρήσεων στην περιοχή Μέσα Δράσι και Ενδίχτης, κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάσταση τους με την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων βάθους 320m και 280m αντίστοιχα. Πρόσφατα έγινε και η ανόρυξη νέας γεώτρησης στη θέση "Αρκολάκι" για την τροφοδότηση του δικτύου της Ελούντας.

 Έργα Ύδρευσης
 
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πλάκας

Επέκταση ενός από τους δυο παράλληλους αγωγούς του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του Δ.Δ. της Ελούντας από την δεξαμενή στη θέση "Αγ. Κωνσταντίνος" έως την Πλάκα.

Έργα Ύδρευσης

Μετατόπιση αγωγού δικτύου ύδρευσης Ελούντας

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας των έργων, καθώς και για τη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας του τεχνικού προσωπικού, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η επιχείρηση έχει προμηθευτεί μεταφορικά μέσα, μηχανήματα τύπου JCB και Bobcat, καθώς και τελευταίας τεχνολογίας μηχανικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό διαρροών νερού και ελέγχου των υδρομέτρων.

 Μηχανικός Εξοπλισμός