Απαραίτητα δικαιολογητικά για νέα σύνδεση υδροληψίας.

Για μια νέα σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, για Εργοταξιακή ή Οριστική παροχή ή μετατροπή Εργοταξιακής σε Οριστική παροχή συνιστάται να γίνεται η διαδικασία από τον ιδιοκτήτη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνδεση είναι:

 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης που δίνεται στα γραφεία μας με όλα τα στοιχεία του νέου καταναλωτή, το οποίο πρωτοκολλείται από την  υπηρεσία μας και μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας.
 • Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία για Εργοταξιακή ή Οριστική παροχή.   

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών ακολουθεί αυτοψία και προγραμματισμός εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., κατασκευάζεται η παροχή, κοστολογείται και μετά την εξόφληση του κόστους κατασκευής από τον ιδιοκτήτη, τοποθετείται το υδρόμετρο.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο

Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 •   Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης που δίνεται στα γραφεία μας με όλα τα στοιχεία του νέου καταναλωτή, το οποίο πρωτοκολλείται από την  υπηρεσία μας και μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας.
 • Φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση που το ακίνητο στερείται οικοδομικής αδείας, χρειάζεται βεβαίωση από ιδιώτη Μηχανικό για τον όγκο της οικοδομής.
 • Αυτοψία παρουσία του ιδιοκτήτη και υπόδειξη του σημείου σύνδεσης     

Όπου είναι εφικτό η σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο προπληρώνεται με την κατάθεση της αίτησης, διαφορετικά κοστολογείται μετά την αυτοψία.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την διακοπή υδροληψίας

Για την διακοπή υδροληψίας απαιτείται η υποβολή συμπληρωμένου εντύπου αίτησης από τον ιδιοκτήτη, καθώς και η πλήρης εξόφληση τυχόν οφειλών του. 

Η επανασύνδεση γίνεται έπειτα από έγγραφη αίτηση και την καταβολή του δικαιώματος επανασύνδεσης. Σε περίπτωση πλήρους αφαίρεσης της παροχής, το δικαίωμα σύνδεσης και η εγγύηση επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη.

    

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, και την αποφυγή προβλημάτων θα πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω:

 

 • Αν οποιαδήποτε από τα στοιχεία του λογαριασμού σας δεν είναι σωστά ή επιθυμείτε η διεύθυνση αποστολής του λογαριασμού να αλλάξει, θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση άμεσα στη γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
 • Οι χώροι των υδρομέτρων θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και επισκέψιμοι.
 • Απαγορεύεται κάθε επέμβαση στον υδρομετρητή.
 • Συνιστάται στους ιδιοκτήτες ακινήτων να φροντίζουν ώστε να εξοφλούν οι ενοικιαστές τους τυχόν οφειλόμενους λογαριασμούς νερού πριν μετακομίσουν, γιατί τυχόν ανεξόφλητες οφειλές αυτών βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.   
 • Όταν φεύγετε για διακοπές ή πρόκειται να λείψετε για αρκετό χρονικό διάστημα από το σπίτι σας, φροντίστε να κλείσετε την παροχή του νερού από τον διακόπτη που βρίσκεται πριν από το υδρόμετρο. Μια κρυφή διαρροή μπορεί να προκαλέσει ζημιές, άσκοπη κατανάλωση νερού και αύξηση του λογαριασμού.
 • Σε περίπτωση που αντιληφθείτε διαρροή νερού σε κάποιο από τους Δημοτικούς αγωγούς ύδρευσης ή παράνομες συνδέσεις παρακαλούμε ειδοποιήστε αμέσως την υπηρεσία μας.
 • Απαγορεύεται η χρήση νερού από τους πυροσβεστικούς κρουνούς για οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.


ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

2841082520 - 82720
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

[email protected]
Διεύθυνση

Διεύθυνση

Λατούς 8

Άγιος Νικόλαος

72100