ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.


Αγαπητοί Συνδημότες

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να στελεχώνεται από το 1995. Τα πρώτα τέσσερα χρόνια είχε επωμιστεί την διαχείριση των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης και του Βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Αγ. Νικολάου.

Ο Δήμος Αγ. Νικολάου είχε  διαγνώσει έγκαιρα το πρόβλημα της ομαλής και  απρόσκοπτης υδροδότησης  της πόλης κυρίως κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, αφού ο ρυθμός  τουριστικής ανάπτυξης ήταν μεγάλος με αποτέλεσμα η   ζήτηση πόσιμου νερού  συνεχώς  να αυξάνεται. Αναζητήθηκαν νέες υδρευτικές γεωτρήσεις, κατασκευάστηκαν συμπληρωματικά έργα προσαγωγής νερού στις δεξαμενές κλπ. ώστε να εξασφαλισθεί έστω και οριακά η επάρκεια νερού κατά τους μήνες αιχμής.

            Επίσης η διορατικότητα των τοπικών φορέων εξασφάλισε στην πόλη του Αγ. Νικολάου την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων,  εντός του τότε εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και Βιολογικού καθαρισμού με στόχο την αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τα έργα αυτά ολοκληρώθηκαν με κονδύλια από κρατικές και κοινοτικές ενισχύσεις χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση των δημοτών. Οι υποδομές αυτές κληροδοτήθηκαν από τον Δήμο στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. η οποία με την σειρά της βελτιώνει, επεκτείνει και συμπληρώνει συνεχώς τα έργα αυτά.

Μετά την σύσταση του νέου Καποδιστριακού Δήμου (1999) οι δραστηριότητες της επιχείρησης επεκτάθηκαν σε δέκα τρία  (13) επί πλέον Δημοτικά Διαμερίσματα στα οποία διαπιστώθηκαν από την πρώτη στιγμή σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα σε θέματα ύδρευσης - αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Το έτος 1999 γνωρίσαμε και καταγράψαμε την εικόνα όλων των Δ.Δ. Στην συνέχεια με υψηλό συναίσθημα ευθύνης και με συνέπεια ιεραρχήσαμε τα προβλήματα και τις ελλειμματικές υποδομές αυτών.

Έκτοτε χρόνο με τον χρόνο,  ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες  άλλοτε από ίδιους πόρους και άλλοτε από τυχόν  χρηματοδοτήσεις, ακόμη και με δανεισμό,  προχωρούμε σταδιακά στην οριστική συμπλήρωση των υποδομών με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων,  με την παροχή σε όλους υγιεινού πόσιμου νερού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι στόχοι της υπηρεσίας μας είναι :

·      Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παρεχομένων υπηρεσιών, αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους λειτουργίας.

·      Σχεδιασμός - προγραμματισμός  των απαραίτητων έργων για εξασφάλιση του πολυτιμότερου αγαθού,  που είναι το  νερό, για τις μελλοντικές γενεές.

·      Προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου  περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής.

Μέσα από το φυλλάδιο αυτό, που είναι το πρώτο που εκδίδει η επιχείρησή μας, θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους Δημάρχους, Προέδρους και τα μέλη των  Διοικητικών Συμβουλίων με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια,  καθώς επίσης και προς τον Δήμο Αγ. Νικολάου.

Επίσης ιδιαιτέρως εκφράζω τις ευχαριστίες μου στο Προσωπικό της Επιχείρησης  για τις πολύτιμες υπηρεσίες, που με αυταπάρνηση προσφέρει καθημερινά,  με σκοπό την στήριξη  του σκοπού και του προγράμματος της  επιχείρησης.

 

 Ο Γενικός Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

                                                                     Γιάννης Πεδιαδίτης

                                                                     Πολιτικός Μηχανικός


ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

2841082520 - 82720
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

[email protected]
Διεύθυνση

Διεύθυνση

Λατούς 8

Άγιος Νικόλαος

72100