ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) είναι η πρώτη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Νομού Λασιθίου, που συστήθηκε το 1993 σε εφαρμογή του νόμου 1069/80, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1995. Η Δημοτική Επιχείρηση είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που σκοπό έχει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Βιολογικοί καθαρισμοί ή Ε.Ε.Λ.).

Τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης είναι κοινωνικού χαρακτήρα και επιδιώκουν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μόνο με τη σωστή χρήση των διαθέσιμων υδατικών πόρων, θετική νοοτροπία τόσο από από την πλευρά των στελεχών της υπηρεσίας, όσο και από την πλευρά των πολιτών, οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών. Η άμεση και διαρκής επικοινωνία μεταξύ πολιτών και υπηρεσίας εδραιώνει μια ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών και εξοικονόμιση χρόνου και χρήματος.

Σήμερα στη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. λειτουργούν Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική & Διοικητική Υπηρεσία. Η διοίκηση αποτελείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σημερινό Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., συγκροτήθηκε με :

 α) την με αρ. 313/25.09.2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί "Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν." με την οποία ορίστηκε ο Πρόεδρος (κ. Ευάγγελος Μαυρικάκης) και τα τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ. με τα αναπληρωματικά τους.

β) την με αρ. 150/10.10.2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ορίστηκε ο κ. Εμμανουήλλ Λεμπίδης στην θέση του Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. 

 Το νέο Δ.Σ. έχει την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος : Ευάγγελος Μαυρικάκης

Αντιπρόεδρος : Εμμανουήλ Λεμπίδης

 Τακτικά Μέλη :                                     Αναπληρωματικά Μέλη :

Εμμανουήλ Λεμπίδης                           Σπανάκης Εμμανουήλ

Καρνιαδάκη Δέσποινα                          Βάρδα Ζαχαρένια

Ορφανάκης Βασίλειος                          Κουτάντος Ελευθέριος

Μηναδάκης Ιωάννης                            Αστρουλάκης Γεώργιος

Μαυρικάκης Μιχαήλ                            Σταυρακάκης Εμμανουήλ

Χαλκιαδάκη Ευτυχία                            Γουλιδάκη Άννα

Αφορδακός Νικόλαος                           Βάρδα Μαρία

Γάλλου Μαρία - Ναυσικά                    Πάγκαλος Νικόλαος

Παναγιωτάκης Βασίλειος              Παπαδάκης Γεώργιος

Μαρίνος Ιωάννης                                 Χαριτάκης Θωμάς


ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

2841082520 - 82720
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

[email protected]
Διεύθυνση

Διεύθυνση

Λατούς 8

Άγιος Νικόλαος

72100