Ρύθμιση οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στην από 17 Μαΐου 2024 Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου) συζητήθηκε και λήφθηκε η υπ’ αριθμ. 73/2024 Απόφαση περί ρύθμισης οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., για όλες τις κατηγορίες κατανάλωσης, η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε τον μοναδικό αριθμό ΑΔΑ: 6ΘΑΩΟΕΨ5-ΣΘ3.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. να προσέλθουν στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Λατούς 8, στον Άγιο Νικόλαο (Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού : 08:00-13:00 τηλ. 28410 82720 & 82520 εσ 2) ή να απευθυνθούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της : [email protected], έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, προκειμένου να προχωρήσουν στην ρύθμιση των οφειλών τους.

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση, να προβούμε σε διακοπή υδροδότησης και βεβαίωση οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Παρακαλούμε για την δημοσίευση της ανωτέρω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ και της υπ’ αριθμ. 73/2024 Απόφασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΘΑΩΟΕΨ5-ΣΘ3) στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. www.deyaan.gr


Εκ της Διευθύνσεως της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Σας ευχαριστούμε.ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

2841082520 - 82720
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

[email protected]
Διεύθυνση

Διεύθυνση

Λατούς 8

Άγιος Νικόλαος

72100