ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ_2_2022
2022-07-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ_2_2022

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Ανακοινώνει

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ΣΟΧ_2_22 πρόσκλησης για την πρόσληψη προσωπικού Ορισμένου Χρόνου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στους συνημμένους Πίνακες (τους οποίους μπορείτε να δείτε ή να μεταφορτώσετε στον Υπολογιστή σας)