ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ - ΛΑΤΣΙΔΑΣ
2021-07-29

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ - ΛΑΤΣΙΔΑΣ

Την 28η Ιουλίου 2021 υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Η/Μ Αντλιοστασίων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλεως Νεάπολης και Οικισμών Βουλισμένης – Λατσίδας» μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και της αναδόχου εταιρίας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 3.474.100,00€ χωρίς ΦΠΑ.