Τιμολογιακή Πολιτική

Καταχωρήθηκε στο Προκυρήξεις ΑΣΕΠ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η λειτουργία της οποίας διέπεται από το Νόμο 1069/80, σύμφωνα με τον οποίο τα τέλη είναι ανταποδοτικά και η τιμολογιακή της πολιτική διαμορφώνεται από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Το ισχύον τιμολόγιο είναι κλιμακωτό, ενθαρρύνοντας την οικονομία νερού και εξασφαλίζοντας την χαμηλότερη δυνατή χρέωση στις μικρές καταναλώσεις και τα νοικοκυριά. Πιο συγκεκριμένα, μετά από την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. τα βασικά τιμολόγια για το έτος 2009 παρουσιάζονται παρακάτω.

 Ύδρευση

Το τιμολόγιο για τις οικίες καθορίζεται ανά περιοχή και κυβικά κατανάλωσης.

Κυβικά ανά τρίμηνο Άγιος Νικόλαος  Ελούντα Κριτσά           Καλό Χωριό
        m3 ευρώ ευρώ
0-30 0.69 0.56
31-60 0.80 0.66
61-100 0.96 0.78
101-150 1.03 1.05
151 και άνω 1.15 1.18

Κυβικά ανά εξάμηνο Λίμνες                      Μέσα-Έξω Λακώνια     Ποτάμοι-Ζένια-Πρίνα    Κρούστας-Κριτσά (εξαμηνιαία) Βρουχάς
m3 ευρώ ευρώ
0-60 0.56 0.69
61-120 0.66 0.80
121-200 0.78 0.96
201-300 1.05 1.03
301 και άνω 1.18 1.15

Κυβικά ανά εξάμηνο Σκινιάς- Λούμας
m3 ευρώ
0-60 0.88
61-100 1.10
101 και άνω 1.22

Για τις Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς καθώς και τους Ανάπηρους-Πολύτεκνους εφαρμόζεται διαφορετικό τιμολόγιο ανάλογα με την περιοχή.

Σε όλα τα Δημ. Διαμερίσματα ισχύουν τα ίδια τέλη σύνδεσης, επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, εγγύησης του υδρομέτρου για οικοδομές τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου πόλεως.

Τέλη σύνδεσης ανάλογα με την διάμετρο της παροχής

Άδεια Εγγύηση Τέλος επανασύνδεσης
Υδρόμετρο ευρώ ευρώ ευρώ
1/2 Ίντσας 60.00 30.00 29.66
3/4 Ίντσας 95.00 30.00 29.66
1 Ίντσας 175.00 30.00 29.66
1,5 Ίντσας 220.00 30.00 29.66
2 Ίντσες 300.00 30.00 29.66

Το πάγιο ύδρευσης-αποχέτευσης ανά κατηγορία χρέωσης καθορίζεται ως εξής

Οικίες Ξενοδ.< 80  κλινών                  Αγροτικοί Συν/σμοί  Επιχ/σεις                       Δημοσιες Υπηρεσίες  Λιμενικό Ταμείο Ξενοδ.> 80 κλινών                    Β Κατηγ. Ξενοδ.> 80 κλινών                    Α Κατηγ. και άνω
ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ
Μηνιαία - - - 25.00
Τρίμηνα 6.00 12.00 17.00 -
Εξάμηνα 12.00 24.00 34.00 -

Από την παραπάνω επιβάρυνση απαλλάσσονται οι κατηγορίες χρέωσης που αντιστοιχούν σε Δημόσια Σχολεία, Υπηρεσίες του Δήμου και Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Αποχέτευση

Το τέλος δικαιώματος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο καθορίζεται σύμφωνα με τον όγκο του ακινήτου. Η κατασκευή παροχής κοστολογείται με βάση το γινόμενο του ημιπλάτους της οδού και την τιμή τρέχοντος μέτρου μήκους.

Όγκος οικοδομής              (m3) Ευρώ/m3
0-350 0.25
351 και άνω 0.35

Το τέλος χρήσης υπονόμου καθορίζεται ανά περιοχή και επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται σε δρόμους που έχει κατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης και οι ιδιωτικές παροχές.

Έχουν επίσης επιβληθεί τέλη για την απόρριψη βοθρολυμάτων, την αποδοχή και επεξεργασία λιπών και λυματολάσπης ξενοδοχειακών μονάδων στον ΒΙΟ.ΚΑ Αγίου Νικολάου.