ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ανακοινώνεται ότι, οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τελών ύδρευσης θα μπορούν να κάνουν αίτηση για την ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 57/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. περί διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, να φροντίσουν για την ρύθμιση και την εξόφλησή τους.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δ/νση: ΛΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 72100, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πληροφ. : Α. Σταυρακάκη
Τηλ: 2841082720 & 2841082520
Φαξ: 2841091211