Ταυτότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Καταχωρήθηκε στο Τελευταία

logo_small.jpgΗ Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) είναι η πρώτη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Νομού Λασιθίου, που συστήθηκε το 1993 σε εφαρμογή του νόμου 1069/80, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1995. Η Δημοτική Επιχείρηση είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που σκοπό έχει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Βιολογικοί καθαρισμοί ή Ε.Ε.Λ.).

Τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης είναι κοινωνικού χαρακτήρα και επιδιώκουν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μόνο με τη σωστή χρήση των διαθέσιμων υδατικών πόρων, θετική νοοτροπία τόσο από από την πλευρά των στελεχών της υπηρεσίας, όσο και από την πλευρά των πολιτών, οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών. Η άμεση και διαρκής επικοινωνία μεταξύ πολιτών και υπηρεσίας εδραιώνει μια ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών και εξοικονόμιση χρόνου και χρήματος.

Σήμερα στη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. λειτουργούν Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική – Διοικητική υπηρεσία. Η  διοίκηση αποτελείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σημερινό, συγκροτήθηκε με τη με αρ. 301/09.10.2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου  και έχει την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος : Εμμανουήλ  Καραβελάκης
Αντιπρόεδρος : Αφροδίτη Βαρκαράκη - Κωστάκη
Μέλη : Εμμανουήλ  Σηφάκης
Νικόλαος  Δασκαλάκης
Νικόλαος Αλεξανδράκης
Γεωργία  Σημαιάκη - Τζανάκη
Γεώργιος Γουναλάκης
Μιχαήλ  Κερούλης
Μιχαήλ Μασσάρος
                               

Οργανόγραμμα ΔΕΥΑΑΝ