ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016

Ενεργό . Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ   ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ:P1
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ:P_ydr
101 sox_DE_el_GR (3):101
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ:hlekt
102 sox_DE_el_GR (3):102
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ:mhx
103 sox_DE_el_GR (3):103
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:genik
104 sox_YE_el_GR:104